Hội nghị tập huấn tổ chức thi tốt nghiệp THPT cụm phía Nam

Hanoinet - Các đại biểu thống nhất siết chặt kỷ luật và thanh kiểm tra, phổ biến những điểm mới của qui chế thi đến từng học sinh và cán bộ coi thi, triển khai đồng bộ và hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=56845