(VOH) - Như tin chúng tôi đã đưa, sáng 26/10, Hội nghị mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM (khóa IX) đã khai mạc.

Hội nghị do đ/c Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy chủ trì. Trước tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng ảnh hưởng ngày càng lớn đến các địa phương trên địa bàn TPHCM, Hội nghị Thành ủy lần này đã tập trung thảo luận xoay quanh Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 24 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tại phiên khai mạc hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua nhận định: TPHCM nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, hầu hết sông, kênh, rạch TP chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều của biển Đông. Nước lên xuống 2 lần mỗi ngày, theo đó, thủy triều xâm nhập sâu vào sông kênh rạch TP đã tạo sức mạnh cho sự phát triển của TP. Tuy nhiên, điều này cũng tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, hạn chế việc tiêu thoát nước của khu vực nội thành. Bên cạnh đó, TP.HCM thường chịu ảnh hưởng của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông vào cuối năm. Có năm bão đổ bộ trực tiếp vào ngoại thành, vùng ven của TP gây thiệt hại không nhỏ. Từ thực tiễn đó, đồng thời nhận thức tầm quan trọng của việc biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, Ban thường vụ Thành ủy đề ra các nội dung cần quan tâm tại hội nghị lần này. Trong đó, vấn đề chậm trễ trong triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục thời gian qua được Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, nhấn mạnh:

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đã trình bày Dự thảo chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 24 của Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Dự thảo nêu rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cũng như các giải pháp chủ yếu và biện pháp thực hiện. Song song đó, dự thảo cũng nêu hệ thống chỉ tiêu liên quan đến sử dụng năng lượng, quản lý tài nguyên:
Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 24 của Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, các đại biểu cũng đã cùng bàn bạc thảo luận, liên hệ thực tế đang diễn ra tại các quận, huyện để làm cơ sở góp ý cho dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 24./.