Hội nghị Thủ tướng với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện nước ngoài

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Đại diện các bộ, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại diện các bộ, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Đại diện các bộ, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại diện các bộ, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị tại điểm cầu Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị tại điểm cầu Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu các tỉnh, thành phố trong nước và 94 đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu các tỉnh, thành phố trong nước và 94 đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Đây là lần đầu tiên Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế và sau đúng một tháng Thủ tướng chủ trì hội nghị tương tự với hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế và sau đúng một tháng Thủ tướng chủ trì hội nghị tương tự với hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-thu-tuong-voi-cac-dai-su-truong-co-quan-dai-dien-nuoc-ngoai/817171.vnp