Hội nghị thượng đỉnh các nước sông Mekong

Gốc
(VietNamNet) - Thủ tướng sáu nước khu vực sông Mekong sẽ nhóm họp tại Hội nghị Thượng đỉnh khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng tại Vientian, Lào ngày 31 tháng 3.

Tin nóng

Tin mới