Nhật Bản tiết lộ chi tiết kế hoạch G7 'ép giá' dầu Nga, nhấn mạnh hành động 'gây hấn' phải bị trả giá

Nhật Bản tiết lộ chi tiết kế hoạch G7 'ép giá' dầu Nga, nhấn mạnh hành động 'gây hấn' phải bị trả giá

Hội nghị thượng đỉnh G7: Thất vọng về các giải pháp cho khủng hoảng lương thực và năng lượng

Hội nghị thượng đỉnh G7: Thất vọng về các giải pháp cho khủng hoảng lương thực và năng lượng

Các nội dung nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2022

Các nội dung nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2022

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G7: Cuộc chiến tại Ukraine vẫn là mối quan tâm lớn

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G7: Cuộc chiến tại Ukraine vẫn là mối quan tâm lớn

Nhật Bản thông báo về Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023

Nhật Bản thông báo về Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023

Nhật Bản thông báo địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023

Nhật Bản thông báo địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023

Hội nghị Thượng đỉnh G7 và những điểm nhấn

Hội nghị Thượng đỉnh G7 và những điểm nhấn

Bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G7

Bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G7

Hội nghị thượng đỉnh G7: Cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine

Hội nghị thượng đỉnh G7: Cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine

Hội nghị thượng đỉnh G7: Tổng thống Mỹ rời hội nghị sớm hơn kế hoạch

Hội nghị thượng đỉnh G7: Tổng thống Mỹ rời hội nghị sớm hơn kế hoạch

Hội nghị thượng đỉnh G7: Tái khẳng định các mục tiêu bảo vệ khí hậu

Hội nghị thượng đỉnh G7: Tái khẳng định các mục tiêu bảo vệ khí hậu

Hội nghị thượng đỉnh G7 tái khẳng định các mục tiêu khí hậu

Hội nghị thượng đỉnh G7 tái khẳng định các mục tiêu khí hậu

Hội nghị thượng đỉnh G7: Pháp kêu gọi đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ

Hội nghị thượng đỉnh G7: Pháp kêu gọi đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ

Gia tăng sức ép với Nga làm nóng ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G7

Gia tăng sức ép với Nga làm nóng ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G7

Hội nghị thượng đỉnh G7 ra tuyên bố về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

Hội nghị thượng đỉnh G7 ra tuyên bố về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

Hội nghị thượng đỉnh G7: Ra tuyên bố về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

Hội nghị thượng đỉnh G7: Ra tuyên bố về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Đức, cùng Pháp khẳng định phải duy trì trừng phạt 'mạnh mẽ' đối với Nga

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Đức, cùng Pháp khẳng định phải duy trì trừng phạt 'mạnh mẽ' đối với Nga

Các lãnh đạo G7 cam kết hỗ trợ không giới hạn cho Ukraine

Các lãnh đạo G7 cam kết hỗ trợ không giới hạn cho Ukraine