Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận

Sáng 15-7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.

6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Tại Khánh Hòa, công tác dân vận tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, gắn với tinh thần, nội dung các nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Những tháng cuối năm, Ban Dân vận các cấp tích cực, chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận; tham mưu đề xuất những giải pháp, chủ trương về công tác dân vận trong thời kỳ mới; củng cố, kiện toàn cán bộ dân vận các cấp đủ số lượng và đảm bảo chất lượng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận.

H.DUNG