Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội nghị toàn quốc về cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sáng 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, một số doanh nghiệp.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc. Tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn dự và phát biểu tham luận.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ đã trình bày tóm tắt đánh giá công tác cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay. Trong đó tập trung vào các chương trình, chiến lược, đề án quan trọng trong lĩnh vực này đã và đang được triển khai, như: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021); Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giai đoạn 2021 – 2025; Phương án phân cấp trong giải quyết TTHC và Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; Đề án 06; Quy chế làm việc mới của Chính phủ theo hướng ứng dụng CNTT, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành…

Trình bày tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong công tác cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, Quảng Ninh luôn kiên định với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo, đem lại lợi ích, chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời chỉ rõ, bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được, tỉnh Quảng Ninh cũng nhận định rõ một số khó khăn, vướng mắc, như: Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; hạn chế và tình trạng chưa đồng đều về trình độ ứng dụng CNTT của người dân để khai thác các tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, CCHC; việc kết nối liên thông, tích hợp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu còn chậm…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn dự và phát biểu tham luận tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn dự và phát biểu tham luận tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và CBCCVC các cơ quan, đơn vị, địa phương về chuyển đổi số, thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư CNTT phục vụ cho việc giải quyết TTHC; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến một phần và toàn phần nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại cho người sử dụng, góp phần cải cách TTHC, giảm phiền hà, sách nhiễu, chống tiêu cực trong việc tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp…

Qua báo cáo của Văn phòng Chính phủ và tham luận của các bộ, ngành, địa phương, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Yêu cầu chuyển đổi số trong CCHC, tiến tới xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số phải bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, hướng đến hiệu quả thực chất, thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu, trước hết, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng với đó phải thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; xã hội hóa một số công đoạn trong tiếp nhận, trả kết quả TTHC, hỗ trợ việc thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa; kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện TTHC, năm 2025 đạt hơn 90% mức độ hài lòng; tỉ lệ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm phục vụ hành chính công phải đạt trên 90%; đến cuối năm 2023, tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải đạt 50%...

Minh Hà