Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152 của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Nghị quyết 12 của Đảng ủy BĐBP

Gốc
Ngày 15-8, Đảng ủy BĐBP Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152 của Đảng ủy Quân sự Trung ương và NGhị quyết 12 của Đảng ủy BĐBP về “Tăng cường công tác Vận động quần chúng của BĐBP trong tình hình mới”.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 152 của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Nghị quyết 12 của Đảng ủy BĐBP đã giúp cho các cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sỹ trong BĐBP Khánh Hòa tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị. Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong xây dựng và bảo vệ khu vực biên giới trên địa bàn Biên phòng Khánh Hòa với 10 ban, ngành, đoàn thể, MTTQ tỉnh. Các đơn vị đã phối hợp địa phương tuyên truyền 960 buổi cho trên 62 ngàn lượt người các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng 162 nhà “Mái ấm biên cương”, 4 công trình dân sinh; mở và đứng 01 lớp học tình thương cho 35 em, khám chữa bệnh cho nhân dân được hơn 4000 ca; cứu hộ, cứu nạn được 305 lượt ngư dân và 89 phương tiện (có 4 phương tiện và 88 người nước ngoài). Nhân dân đã cung cấp cho BĐBP hàng ngàn tin tức, có nhiều tin quan trọng phục vụ cho đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn lậu.

Tại Hội nghị nhiều tham luận, ý kiến đã nêu lên những kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 152 và Nghị quyết 12 trong thời gian tới. Trong dịp này Đảng ủy BĐBP Khánh Hòa đã khen thưởng cho 7 tập thể và 4 cá nhân đạt được thành tích cao trong 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Nguyễn Văn Tân

Email Print Góp ý

Tin nóng

Tin mới