Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc

Gốc
Chiều 22/3, tại Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị.

Trong năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động phối hợp tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị

Hai bên đã tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật; mở rộng các hình thức tập hợp ý kiến của Nhân dân tham gia xây dựng pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia góp ý kiến đối với nhiều dự án luật, pháp lệnh, tập trung vào những dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của các tầng lớp Nhân dân, đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức phản biện xã hội đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, hoàn thiện dự án luật theo hướng bổ sung quy định về hoạt động phản biện xã hội.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lựa chọn các hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp điều kiện dịch bệnh và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Việc nắm bắt, phản ánh tình hình và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được quan tâm triển khai có nề nếp và nâng cao chất lượng.

Toàn cảnh hội nghị

Hai cơ quan đã phối hợp tổng hợp được 6.753 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 và thứ 10. Đây là cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét, quyết định các nội dung sát thực tiễn, hợp lòng dân; giúp các cơ quan của Quốc hội xây dựng chương trình công tác phù hợp, nhất là việc lựa chọn chuyên đề giám sát, nội dung chất vấn, giải trình... Hai bên đã phối hợp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước.

Phối hợp tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hai cơ quan đã phối hợp và cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bảo đảm đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và Đề án về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, cử tri và nhân dân đánh giá cao Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế của đất nước. Thực hiện hiệu quả công tác giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; hoạt động chất vấn và tranh luận tại các phiên họp được cử tri và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quốc hội hằng năm về với khu dân cư dự Ngày hội đại đoàn kết; kịp thời ủng hộ và vận động ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, để lại dấu ấn rất tốt đẹp trong nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; tình hình trong nước có những khó khăn, thời cơ - thách thức đan xen, đòi hỏi hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, vì vậy hai cơ quan cần tập trung vào một số công việc trọng tâm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Tiếp tục chủ động phối hợp tổ chức tốt trong việc chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của nước ta diễn ra sau thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã và đang được hai cơ quan phối hợp chặt chẽ, đến nay các hoạt động đều bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch và chỉ đạo của Trung ương.

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, tôi mong hai bên phối hợp tốt Hội nghị hiệp thương lần 3 thành công tốt đẹp, đảm bảo cho việc bầu cử sắp tới. Hai bên cần chú trọng phối hợp hơn nữa trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai bên phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội. Các cơ quan của Quốc hội cần nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu thỏa đáng các ý kiến của Đoàn Chủ tịch.

Tập trung phối hợp chặt chẽ giám sát các nội dung theo chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt chú trọng việc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tích cực phối hợp trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát.

Tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội nhằm thu hút được nhiều cử tri tham gia và thể hiện được đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng, có chất lượng, cũng như tăng cường hơn nữa sự phối hợp, nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cám ơn tới các thành viên trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cùng đồng hành, chia sẻ trong thời gian vừa qua; chúc cho mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng bền vững và hiệu quả./.

Lê Tuyết/VOV

Nguồn VOV https://vov.vn/chinh-tri/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-phoi-hop-giua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-va-mat-tran-to-quoc-845021.vov