Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy định 228-QĐ/TW về nhiệm vụ, công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài

Ngày 5/7, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW ngày 7/2/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên, công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài và góp ý dự thảo Quy định mới.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Quy định 228 đã ban hành được 8 năm, quá trình thực hiện đã giúp nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong và ngoài nước trong công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài. Trước yêu cầu của công tác quản lý đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, xuất phát từ thực tiễn triển khai ở cơ sở cần điều chỉnh, bổ sung Quy định để đáp ứng với tình hình thực tiễn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với nội dung của dự thảo Báo cáo kết quả tổng kết 8 năm thực hiện Quy định 228 và các phương hướng lớn, đề xuất sửa đổi được đề cập trong dự thảo Quy định mới thay thế Quy định 228. Đồng thời bổ sung một số nội dung đối với dự thảo Báo cáo và sửa đổi Quy định nhằm cụ thể hóa các nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Hiện nay Đảng ủy Bộ Ngoại giao quản lý các đảng viên sinh hoạt ở trong nước và tại các tổ chức đảng ở nước ngoài. Thành phần đảng viên đa dạng, không chỉ thuộc ngành Ngoại giao mà cả đảng viên của các ban, bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang công tác, lao động, học tập ở nước ngoài. Để làm tốt nhiệm vụ quản lý đảng viên ở ngoài nước, Đảng ủy Bộ Ngoại giao không chỉ dựa vào mạng lưới các cấp ủy ở ngoài nước mà rất cần sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 63 tỉnh ủy, thành ủy. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp thu để điều chỉnh Đề án trình Ban Bí thư theo kế hoạch.

Minh Toàn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/hoi-nghi-tong-ket-viec-thuc-hien-quy-dinh-228-qd-tw-ve-nhiem-vu-cong-tac-quan-ly-dang-vien-o-nuoc-ng-3194267.html