Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW

Sáng 27/8, tại thành phố Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xúc tiến đầu tư vào Vùng với chủ đề 'Tiềm năng-Cơ hội-Hợp tác phát triển'.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khai mạc triển lãm ảnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khai mạc triển lãm ảnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn công bố Nghị quyết số 96 ngày 1/8/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và các tiềm năng, cơ hội phát triển.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn công bố Nghị quyết số 96 ngày 1/8/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và các tiềm năng, cơ hội phát triển.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trình bày tham luận.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trình bày tham luận.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trình bày tham luận.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trình bày tham luận.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong trình bày tham luận.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong trình bày tham luận.

Trần Hải

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-hoi-nghi-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-11-nqtw-post712488.html