Tập trung điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 8 vụ án nghiêm trọng

Tập trung điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 8 vụ án nghiêm trọng

Tại cuộc họp sáng 21/5, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thảo luận và cho...

122 liên quan

Chủ tịch Hội NDVN: Việt Nam phấn đấu thành cường quốc nông nghiệp

Chủ tịch Hội NDVN: Việt Nam phấn đấu thành cường quốc nông nghiệp

Sáng nay (21.5), tại TP.Cần Thơ, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị học tập,...

76 liên quan

Tác phẩm 'Theo gương Bác' đạt giải A

Tác phẩm 'Theo gương Bác' đạt giải A

Vượt qua gần 2400 tác phẩm dự thi viết về cuộc đời chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm 'Theo gương Bác' của tác...

122 liên quan

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Làm rõ, xử lý thật tốt các mối quan hệ lớn

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Làm rõ, xử lý thật tốt các mối quan hệ lớn

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, việc chuẩn bị các văn kiện trình ĐH XIII phải tập trung...

122 liên quan

Khơi dậy niềm tin mới

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, hôm qua (18-5), Hội nghị lần thứ mười Ban...

76 liên quan

Thông cáo phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Thông cáo phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Chiều 18.5, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí về phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành...

122 liên quan

Hội nghị Trung ương 10: Những định hướng quan trọng cho Đại hội XIII

Hội nghị Trung ương 10: Những định hướng quan trọng cho Đại hội XIII

Hội nghị Trung ương 10 là bước định hướng những vấn đề căn bản để xây dựng đề cương các văn kiện chuẩn bị...

122 liên quan

Tổng bí thư: 'Chú ý xử lý những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân'

Tổng bí thư: 'Chú ý xử lý những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ...

122 liên quan

Dẹp nạn 'bè, cánh' và học Bác bằng hành động

Dẹp nạn 'bè, cánh' và học Bác bằng hành động

'Kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình, không tài năng gì cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có tài có đức,...

122 liên quan

10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011: Những bước chuyển quan trọng

10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011: Những bước chuyển quan trọng

Thành tựu sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đó là phát triển...

76 liên quan

Ngày làm việc thứ 2: Trung ương thảo luận công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Trong ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo...

76 liên quan

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: 'Phong danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: 'Phong danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân tại hội nghị lần thứ 10...

76 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh sự phát triển của kinh tế tư nhân trong phát biểu...

76 liên quan

Toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Báo Đầu tư online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...

76 liên quan

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 10

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 10

Ngày 16/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị lần...

76 liên quan

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân

Bây giờ kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt. Đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân, phải công bằng, tôi đề...

76 liên quan

TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, BCHTƯ Đảng khóa XII

TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, BCHTƯ Đảng khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà...

76 liên quan

Trung ương định hướng công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Trung ương định hướng công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở, nêu nhiều...

76 liên quan

Hội nghị Trung ương 10 cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Trung ương 10 cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII chính thức khai mạc...

76 liên quan

Loạt câu hỏi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn Trung ương tìm lời giải

Loạt câu hỏi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn Trung ương tìm lời giải

Loạt vấn đề liên quan đến chiến lược kinh tế - xã hội, liên quan đến đổi mới và các thành phần kinh tế...,...

76 liên quan

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Thưa các đồng chí Trung ương, Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,Theo chương trình được Trung ương thông qua,...

76 liên quan

Toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Báo Đầu tư online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...

76 liên quan

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến hoàn thiện các báo cáo, đề án vào cuối kỳ họp (*)

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến hoàn thiện các báo cáo, đề án vào cuối kỳ họp (*)

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG

76 liên quan

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIII

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIII

Công tác chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là một trong những nội dung quan trọng...

76 liên quan

Hội nghị Trung ương 10 bàn thảo những gì trong ngày làm việc đầu tiên?

Hội nghị Trung ương 10 bàn thảo những gì trong ngày làm việc đầu tiên?

Sau phiên khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận loạt nội dung quan trọng.

76 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân, phải công bằng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân, phải công bằng

76 liên quan

Loạt câu hỏi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn Trung ương tìm lời giải

Loạt câu hỏi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn Trung ương tìm lời giải

Loạt vấn đề liên quan đến chiến lược kinh tế - xã hội, liên quan đến đổi mới và các thành phần kinh tế...,...

76 liên quan

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà...

76 liên quan

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà...

76 liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị TƯ 10

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị TƯ 10

Ngày 16/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban...

76 liên quan

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

Sáng 16.5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể...

76 liên quan

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban...

76 liên quan

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 16-5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà...

76 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 8 vấn đề khó, phức tạp cần thảo luận tại Hội nghị Trung ương 10

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 8 vấn đề khó, phức tạp cần thảo luận tại Hội nghị Trung ương 10

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu 8 vấn đề khó, phức tạp cần các đại biểu thảo luận tại Hội...

76 liên quan

Tổng Bí thư: 'Không phải chỉ tập trung lo chuẩn bị nhân sự'

Tổng Bí thư: 'Không phải chỉ tập trung lo chuẩn bị nhân sự'

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (ngày 16/5), Tổng Bí thư,...

76 liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10

Ngày 16-5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà...

76 liên quan

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà...

76 liên quan

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà...

76 liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị TƯ 10

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị TƯ 10

Ngày 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội....

76 liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hà Nội, TP.HCM 10-15 năm nữa thế nào?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hà Nội, TP.HCM 10-15 năm nữa thế nào?

Nói về chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, định hướng cho phát triển đất nước, Tổng...

76 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Đừng kỳ thị với kinh tế tư nhân'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Đừng kỳ thị với kinh tế tư nhân'

Sáng 16/5, phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: 'Đừng...

76 liên quan

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Chưa đặt vấn đề sửa Cương lĩnh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Chưa đặt vấn đề sửa Cương lĩnh

Trung ương đã quyết định chưa đặt vấn đề sửa đổi Cương lĩnh - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...

76 liên quan

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị TƯ 10

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị TƯ 10

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà...

76 liên quan

Phát biểu khai mạc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại TW 10
Phát biểu khai mạc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại TW 10 - Ảnh 1
Phát biểu khai mạc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại TW 10 - Ảnh 2
Phát biểu khai mạc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại TW 10 - Ảnh 3

Phát biểu khai mạc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại TW 10

Tiếp theo cuộc họp Bộ Chính trị hôm qua, sáng nay, 16-5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ...

76 liên quan

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sắp tới nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng, thậm chí phong danh...

76 liên quan

Phát biểu khai mạc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại TW 10

Phát biểu khai mạc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại TW 10

Tiếp theo cuộc họp Bộ Chính trị hôm qua, sáng nay, 16-5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ...

76 liên quan

Tổng bí thư: 'Đừng kỳ thị kinh tế tư nhân, phải công bằng'
Tổng bí thư: 'Đừng kỳ thị kinh tế tư nhân, phải công bằng' - Ảnh 1
Tổng bí thư: 'Đừng kỳ thị kinh tế tư nhân, phải công bằng' - Ảnh 2
Tổng bí thư: 'Đừng kỳ thị kinh tế tư nhân, phải công bằng' - Ảnh 3

Tổng bí thư: 'Đừng kỳ thị kinh tế tư nhân, phải công bằng'

'Tôi đề nghị sắp tới nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng, thậm chí phong danh hiệu anh hùng', Tổng...

76 liên quan

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà...

76 liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị TƯ 10

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị TƯ 10

gày 16/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII.

76 liên quan

TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, BCHTƯ Đảng khóa XII

TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, BCHTƯ Đảng khóa XII

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc...

76 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Đừng kỳ thị với kinh tế tư nhân'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Đừng kỳ thị với kinh tế tư nhân'

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 (ngày 16/5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã...

76 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Trung ương phải thực sự cầu thị, đổi mới cách làm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Trung ương phải thực sự cầu thị, đổi mới cách làm

Đây là đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ...

76 liên quan

Thông cáo ngày làm việc đầu tiên của hội nghị Trung ương 10

Thông cáo ngày làm việc đầu tiên của hội nghị Trung ương 10

Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12 đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước...

122 liên quan

Thủ tướng điều hành ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Trung ương 10

Thủ tướng điều hành ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Trung ương 10

Được sự phân công của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành ngày...

76 liên quan