Phiên họp Hội đồng Lý luận T.Ư đóng góp ý kiến cho Văn kiện ĐH XIII

Phiên họp Hội đồng Lý luận T.Ư đóng góp ý kiến cho Văn kiện ĐH XIII

Sáng 24/5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành Kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2016-2021.

71 liên quan

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận Trung ương

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận Trung ương

Thực hiện Chương trình làm việc toàn nhiệm kỳ, ngày 24/5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành...

71 liên quan

TP.HCM thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10

TP.HCM thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10

Chiều 22-5, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị cán bộ TP.HCM nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ...

71 liên quan

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Tiếp tục ngày làm việc thứ hai, buổi sáng Hội nghị thảo luận tại tổ về các báo cáo quan trọng, buổi chiều...

71 liên quan

Dư luận về Hội nghị TƯ 10 - Bước khởi đầu quan trọng cho Đại hội XIII

Dư luận về Hội nghị TƯ 10 - Bước khởi đầu quan trọng cho Đại hội XIII

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá, Hội nghị TƯ 10 có vai trò rất quan trọng là bước chuẩn bị cho Đại...

71 liên quan

Trung ương thảo luận Chiến lược phát triển đất nước

Trung ương thảo luận Chiến lược phát triển đất nước

Ngày 16/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận: Đề Cương Báo cáo chính trị; Đề cương báo cáo 10 năm...

71 liên quan

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

71 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TƯ 10

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TƯ 10

Sáng 16.5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể...

71 liên quan

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc...

71 liên quan

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nội dung chương trình Hội nghị TƯ lần này có ý nghĩa...

71 liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho...

71 liên quan

Hội nghị TƯ lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII

Hội nghị TƯ lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể...

71 liên quan

Hội nghị TƯ lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII

Hội nghị TƯ lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể...

71 liên quan

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

71 liên quan

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Sáng 16-5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

71 liên quan

Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là không dùng

Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là không dùng

Tiếp phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII sáng 16/5. Được sự phân công của Tổng Bí thư, Chủ tịch...

71 liên quan

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII - Ảnh 1
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII - Ảnh 2
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII - Ảnh 3

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

71 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TƯ 10

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TƯ 10

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể...

71 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TƯ 10

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TƯ 10

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể...

71 liên quan

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Ảnh 1
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Ảnh 2
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Ảnh 3

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 16.5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

71 liên quan

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII

Chùm ảnh: Khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII

Sáng 16/5/2019, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng...

71 liên quan

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

71 liên quan

Hội nghị Trung ương 10 bàn thảo những nội dung gì?

Hội nghị Trung ương 10 bàn thảo những nội dung gì?

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII khai mạc tại Hà Nội, bàn thảo nhiều nội dung quan...

71 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TƯ 10
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TƯ 10 - Ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TƯ 10 - Ảnh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TƯ 10 - Ảnh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TƯ 10

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể...

71 liên quan

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

Tại hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; chuẩn bị cho việc...

71 liên quan

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

Tại hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; chuẩn bị cho việc...

71 liên quan

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì Khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì Khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII - Ảnh 1
Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì Khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII - Ảnh 2
Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì Khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII - Ảnh 3

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì Khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Sáng 16/5/2019, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng...

71 liên quan

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

71 liên quan

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

Tại hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; chuẩn bị cho việc...

71 liên quan

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

71 liên quan

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII - Ảnh 1
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII - Ảnh 2
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII - Ảnh 3

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

71 liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị TƯ 10

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị TƯ 10

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp tại Hội nghị Trung ương 10.

71 liên quan

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

71 liên quan

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chiều 14-5, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ...

71 liên quan

Các đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính

Ngày 13-5, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính...

71 liên quan

Không để mất niềm tin, phải sửa cái sai, cái khiếm khuyết

Không để mất niềm tin, phải sửa cái sai, cái khiếm khuyết

Chiều 13-5, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị 'Các...

71 liên quan

Làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Bộ Ngoại giao và Đảng bộ Bộ Tài chính

Ngày 13-5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện (TBVK) Đại hội XIII do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường...

71 liên quan

Thủ tướng đề nghị các nhà khoa học đánh giá đúng tình hình đất nước

Thủ tướng đề nghị các nhà khoa học đánh giá đúng tình hình đất nước

Thủ tướng đề nghị các nhà khoa học đánh giá thực trạng đất nước trên các mặt, kể cả các mặt đạt được, các...

71 liên quan

Thủ tướng: Không để mất niềm tin, phải sửa sai và khiếm khuyết

Thủ tướng: Không để mất niềm tin, phải sửa sai và khiếm khuyết

Thủ tướng khẳng định sẽ luôn chủ động, không để 'nước đến chân mới nhảy', không để mất dân, mất niềm tin,...

71 liên quan

Một số cán bộ công an, quân đội gây tổn hại đến đất nước

Một số cán bộ công an, quân đội gây tổn hại đến đất nước

GS.TS Hồ Sỹ Quý, Nguyên Viện trưởng Viện Thông tin khoa học xã hội cảnh báo về tình trạng tha hóa khi một...

71 liên quan

Thủ tướng: Gam màu sáng là chủ đạo nhưng còn những đốm đen nguy hại

Thủ tướng: Gam màu sáng là chủ đạo nhưng còn những đốm đen nguy hại

Chiều 13/5, lắng nghe ý kiến các nhà khoa học tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam góp ý cho Tiểu ban...

71 liên quan

Thủ tướng nghe nhà khoa học góp ý cho Chiến lược 10 năm, Kế hoạch 5 năm

Thủ tướng nghe nhà khoa học góp ý cho Chiến lược 10 năm, Kế hoạch 5 năm

Thủ tướng đề nghị các nhà khoa học đánh giá thực trạng đất nước trên các mặt, kể cả các mặt đạt được, các...

71 liên quan

Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Chiều 13/5, tại trụ sở Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị 'các...

71 liên quan

Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính

Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính

71 liên quan

Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính

Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính

Chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Sáng 13/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí...

71 liên quan

Thủ tướng nghe các nhà khoa học góp ý Chiến lược 10 năm, Kế hoạch 5 năm

Thủ tướng nghe các nhà khoa học góp ý Chiến lược 10 năm, Kế hoạch 5 năm

Chiều 13/5, tại trụ sở Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị 'các...

71 liên quan

Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 13

Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 13

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã thay mặt Quốc Vụ viện trình bày 'Báo cáo Công tác Chính phủ' trong năm vừa qua,...

71 liên quan