Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc

Gốc
(ĐCSVN) - Ngày 21/10/2009, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc quý IV/2009 tại tỉnh Khánh Hòa. Đến dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê ThanhQuang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Dự Hội nghị còn có đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Trưởng cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Trung – Tây nguyên; đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao, Vụ Thương mại miền núi - Bộ Công thương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân, Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hàng hải Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh, UBND, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc, Lãnh đạo trường chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, báo – đài của 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây nguyên. Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh đã khẳng định, sau gần ba năm triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” công tác tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc đã được đẩy lên một bước cả về quy mô, hình thức, nội dung, phương pháp, lực lượng tham gia và được tiến hành một cách sâu rộng, có hệ thống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến tương đối rõ trong nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Chiến lược biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trong giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo, cần nắm vững luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp và công ước quốc tế về biển để tuyên truyền cho ngư dân; nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Đồng chí Phạm Văn Linh nhấn mạnh: cần phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, nhất là trong phát triển kinh tế, an sinh – xã hội, đảm bảo giữ gìn an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc; tiếp tục tuyên truyền nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân đối với các chiến sỹ, các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; tuyên truyền đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức xây dựng kinh tế biển, đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo và biên giới của Tổ quốc, góp phần giữ gìn hòa bình, hợp tác hữu nghị và phát triển giữa các quốc gia vùng biên giới, Biển Đông.

Tin nóng

Tin mới