Hội nghị về biến đối khí hậu và chống nghèo đói tại Anh

Ngày 4/4, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã chủ trì Hội nghị Quốc tế về biến đổi khí hậu và chống nghèo đói khai mạc tại đây.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243705/Default.aspx