Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Sáng 9/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53 ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27 ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53.Hội nghị được tổ chức tại hai đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ. Cùng dự tại cả hai điểm cầu lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong vùng. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoi-nghi-ve-phat-trien-vung-dong-nam-bo-va-vung-kinh-te-trong-diem-phia-nam-45244.htm