Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội Nhà báo Hải Phòng ký giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa

Sáng 10/8, tại Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, 8 chi hội, liên chi hội nhà báo thành phố Hải Phòng đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào 'Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí'.

Các chi hội, liên chi hội nhà báo thành phố Hải Phòng tổ chức ký kết giao ước thi đua.

Các chi hội, liên chi hội nhà báo thành phố Hải Phòng tổ chức ký kết giao ước thi đua.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và hưởng ứng Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” và thực hiện “Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức phát động ngày 21/6/2022.

Theo đó, các chi hội, liên chi hội nhà báo các cơ quan báo chí thành phố cam kết thi đua phấn đấu xây dựng cơ quan báo chí văn hóa theo 12 tiêu chí cụ thể và Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng sẽ tổ chức chấm điểm, bình xét và khen thưởng hằng năm.

Đồng thời, Hội Nhà báo thành phố cũng yêu cầu các cơ quan báo chí phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa và tổ chức thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” và “Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” rộng rãi trong toàn thể cán bộ, phóng viên, hội viên; đưa nội dung phong trào thi đua và quy trình tác nghiệp, sáng tạo tác phẩm báo chí gắn với việc đánh giá chất lượng tác phẩm và nội dung thi đua khen thưởng của từng cơ quan…

NGÔ QUANG DŨNG