Giải nhất thể loại âm nhạc giao hưởng trao cho tác phẩm "Trổ một", viết cho Dàn nhạc Giao hưởng của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân