Hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Gốc
Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (HNQT) dự kiến được tổ chức ngày 23-4 tới tại Hà Nội với chủ đề 'tăng cường HNQT chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững'.

Đây là dịp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị Khóa XI về hội nhập quốc tế và Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả HNQT trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, trong đó nhấn mạnh HNQT bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phóng viên (PV): Xin Thứ trưởng đánh giá ý nghĩa, kết quả của HNQT về chính trị, an ninh, quốc phòng theo Nghị quyết 22-NQ/TƯ ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị khóa XI?

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí.

- Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: Kết quả bao trùm của HNQT về chính trị, an ninh, quốc phòng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. HNQT về chính trị, an ninh, quốc phòng có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên 3 khía cạnh:

Một là, tăng cường tin cậy chính trị và đan xen lợi ích giữa Việt Nam với các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Các đối tác đều coi trọng, tín nhiệm và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Hai là, Việt Nam đã chủ động đảm đương và tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và toàn cầu. Điểm rất mới trong thời gian qua là những đóng góp của ta cho Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Từ tham gia, cử đơn lẻ từng sỹ quan, chúng ta đã điều động cả đơn vị Bệnh viện dã chiến cấp hai với 63 người. Từ đó, ta đã khẳng định được vai trò rất quan trọng của đối ngoại quốc phòng, an ninh của Việt Nam và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời góp phần tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thứ ba, HNQT về chính trị, an ninh, quốc phòng góp phần củng cố và phát triển nền tảng vững chắc cho hội nhập trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục. Đơn cử, mạng lưới 30 nước đối tác chiến lược, đối tác toàn diện giúp bảo đảm 8/10 thị trường xuất khẩu chính của ta với 60,7% tổng giá trị xuất khẩu; 9/10 thị trường nhập khẩu chính với 74,7% tổng giá trị nhập khẩu; 76,7% tổng lượng du khách và 74% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Một kết quả rất quan trọng nữa là trong quá trình hội nhập, chúng ta đã không ngừng phát triển năng lực quốc gia, đặc biệt trong hoàn thiện về chủ trương, chính sách và chất lượng nguồn nhân lực. Bộ máy, nguồn nhân lực không ngừng được kiện toàn. Ta đang và sẽ đảm đương nhiều trọng trách và có đóng góp quan trọng vào việc tìm giải pháp cho các vấn đề như Biển Đông, tiến trình phi hạt nhân hóa, ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại các diễn đàn ASEAN, Liên hợp quốc...

- PV: Thứ trưởng đánh giá thế nào về tầm quan trọng của việc giữ được hòa bình, ổn định để tận dụng và phát huy lợi ích mà HNQT về chính trị, an ninh, quốc phòng mang lại?

- Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: HNQT về chính trị, an ninh, quốc phòng tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta duy trì được môi trường hòa bình, ổn định. Khi tham gia hội nhập trong lĩnh vực này, chúng ta cũng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định chung của cả thế giới. Chính vì thế, vị thế của đất nước được nâng cao, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế cũng ngày càng tăng, qua đó củng cố vững chắc thêm vị thế của đất nước, tạo ra nền tảng để thực hiện tốt phương châm mà Đảng và Nhà nước đã đề ra là bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy”.

- PV: Thứ trưởng có thể nêu rõ hơn về việc áp dụng phương châm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy” trong bối cảnh hiện nay?

- Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: HNQT về chính trị, an ninh, quốc phòng sẽ giúp tăng cường, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác quan trọng, nhất là các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống, qua đó bảo đảm được môi trường hòa bình, ổn định. Khi chúng ta phát huy được vai trò trong các tổ chức, diễn đàn đa phương thì uy tín và vị thế của ta được nâng cao. Các đối tác đều muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, tạo ra sự đan xen lợi ích giữa hai bên, góp phần vào việc bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định, cũng như chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thông qua HNQT, hợp tác quốc phòng và an ninh của ta với từng đối tác trên các lĩnh vực cụ thể sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao tiềm lực quốc phòng, cũng như an ninh quốc gia của Việt Nam.

- PV: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!.

PHƯƠNG LINH thực hiện