Không chỉ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, “Hệ thống đối thoại doanh nghiệp - chính quyền TP” còn hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư của TP