Để thành thạo môn phi bài, đòi hỏi người chơi phải kiên trì luyện tập, có đôi bàn tay khéo léo, chính xác và mạnh mẽ. Hiện ở Việt Nam, cộng đồng những bạn trẻ luyện tập phi bài đang tập trung đông đảo trên diễn đàn http://phibai.forumvi.net/ để cùng cổ vũ và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật luyện tập.

Dạ Lam