Hội sách mở cửa từ 9 giờ - 21 giờ. Ngoài sách, nơi đây cũng bày bán hàng ngàn sản phẩm băng đĩa, đồ chơi, tập vở... với giá rất mềm.

Ngọc Bi