Hồi sinh những chú gấu bất hạnh

Gấu là một trong những nhóm động vật đang bị đe dọa cao nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc bảo tồn gấu đã có những tín hiệu tích cực. Những chú gấu được trở lại môi trường bán tự nhiên, được chăm sóc cẩn thẩn đã dần phục hồi các bản năng của mình. Đây được coi là chuyển biến đáng ghi nhận trong công tác bảo tồn gấu nói riêng, bảo tồn động vật hoang dã nói chung.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoi-sinh-nhung-chu-gau-bat-hanh-51930.htm