TTO - Các nhà khoa học Mỹ tuyên bố đã thành công trong việc làm tim chuột chết đập trở lại trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu này được hy vọng có thể giúp tạo ra nội tạng tương đồng với cơ thể người cần được ghép.