– Trong hai ngày 23 và 24/11, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống”.

(ĐCSVN)

Hội thảo nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống
(Ảnh minh họa: vctv.vn)

Hội thảo sẽ đi sâu vào thảo luận các vấn đề liên quan tới nghệ thuật sân khấu truyền thống như Tuồng, Chèo, Cải lương, Múa rối, Kịch dân ca ở các khâu: kịch bản, đạo diễn, thiết kế mỹ thuật, âm nhạc, trang phục, đạo cụ, hóa trang… Bên cạnh đó, mục đích của Hội thảo là mong muốn nhận được những ý kiến thẳng thắn, chân thực từ giới làm nghệ thuật lẫn các nhà quản lý hoạt động sân khấu về thực trạng hoạt động của sân khấu truyền thống hiện nay trong đó có sự vận động nội tại từ các đơn vị nghệ thuật, vai trò của lãnh đạo quản lý đơn vị, vai trò quản lý nhà nước, chế độ chính sách đối với đời sống nghệ sỹ, vai trò của các hội nghề nghiệp, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực và công tác truyền thông sân khấu…

Một trong những nội dung sẽ được nhấn mạnh tại hội thảo lần này chính là tìm khán giả cho sân khấu truyền thống - yếu tố sống còn cho sự tồn tại của loại hình này. Cùng với đó, sự khủng hoảng đội ngũ sáng tạo - vấn đề lớn mà sân khấu truyền thống đang phải đối mặt cũng được các đại biểu thảo luận.

Hội thảo “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống” là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật, các nhà quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật đánh giá một cách toàn diện những chặng đường phát triển đã qua để từ đó có biện pháp khắc phục những yếu kém tồn tại, đồng thời phát huy những mặt tích cực, tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống.