Hội thảo: Cồn nhiên liệu - Hiện trạng và tương lai

Gốc
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu về cồn nhiên liệu giữa Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với các đối tác quốc tế do Tổ chức Đại học cộng đồng Pháp ngữ (AUF) và Bộ KH&CN tài trợ , trong 2 ngày (25 và 26.3.2009), tại Hà Nội

Tin nóng

Tin mới