GD&TĐ - UBND TP Đà Nẵng vừa tổ chức Hội thảo “Đà Nẵng: 20 năm xây dựng, phát triển và định hướng tương lai”.

Với hơn 20 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia về những thành tựu của Đà Nẵng, đạt được trong 20 năm qua cùng những ý kiến hiến kế để xây dựng một Đà Nẵng phát triển bền vững trong tương lai, Hội thảo thu hút tảo thu hút sự quan tâm của hàng trăm đại biểu, các nhà khoa học đến từ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đánh giá về những thành tựu trong 20 năm kể từ ngày chia tách Quảng Nam – Đà Nẵng, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thành phố đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

"Năm 2015, GRDP của Đà Nẵng đạt 49.416 tỷ đồng, gấp 6 lần so với năm 1997. Vốn đầu tư của TP mỗi năm tăng khoảng 22,76%. Số lượng lao động tăng 1,83 lần, đạt 547.007 người vào năm 2015.

Năng suất lao động tăng với tốc độ bình quân 14,21%/năm, đạt khoảng 121,02 triệu đồng/người và năm 2015… Cơ cấu ngành kinh tế và cơ cấu nội bộ mỗi nhóm ngành có sự chuyển dịch đáng kể.

Đạt dược kết quả đó là nhờ có các chủ trương, chính sách năng động, sáng tạo, Đà Nẵng đã và đang huy động được khá đầy đủ và hiệu quả các nguồn lực quan trọng như tài chính, đất đai và nhân lực để phát triển.

Về giáo dục, Đà Nẵng đã có nhiều chính sách, cơ chế sáng tạo, đột phá để huy động và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển.

Từ năm 1998 đến nay, đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động và đề án như xây dựng trường THCS Nguyễn Khuyến, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thành những nơi tạo nguồn học sinh giỏi; đề án thu hút và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho khu vực công; các chương trình bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ là lý luận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sau 20 năm, đã thu hút được 1095 người (gồm 14 tiến sĩ; 237 thạc sĩ; 844 cử nhân), đồng thời cử gần 630 lượt người đi học ĐH và sau ĐH ở trong và ngoài nước. Phần lớn số người này đã hoàn thành các khóa học và trở về làm việc cho TP…

Bên cạnh đó, quốc phòng an ninh được đảm bảo; công tác quy hoạch và phát triển đô thị; công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biển đổi khí hậu được chú trọng.

Chương trình nhân văn được quan tâm như chương trình “thành phố 3 không”, “thành phố 3 có”, đề án 7000 căn hộ dành cho người thu nhập thấp, kí túc xá cho sinh viên, nhà ở xã hội cho công nhân, các chương trình đền ơn đáp nghĩa…

Hội thảo cũng đã đề ra hướng phát triển đến năm 2037. Theo đó thành phố hướng đến xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững dựa trên khai thác đầy đủ và hiểu quả các nguồn lực; tăng trưởng không tác động xấu đến môi trường; không còn sự phân hóa giàu nghèo trong thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của người dân như ăn ở, đi lại...