Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội thảo đóng góp ý kiến về kế hoạch hành động đa dạng sinh học

Ngày 29/11, Hội thảo đóng góp ý kiến về kế hoạch hành động đa dạng sinh học giai đoạn 2010 - 2015 đã được tỉnh Thái Nguyên tổ chức với sự tham gia của đại diện Viện Môi trường và Phát triển bền vững cùng đông đảo các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học và nhiều trường Đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về tổng quan công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học của thế giới, trong nước và hiện trạng công tác quản lý, bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học tại Thái Nguyên. Đa dạng sinh học là sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên. Bảo tồn đa dạng sinh học là bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện; bảo vệ môi trường sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của các động, thực vật loài hoang dã, cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên; nuôi, trồng, chăm sóc loài thuốc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; lưu giữ và bảo quản lâu dài các mẫu vật di truyền.

Nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo cho rằng, hiện nay công tác quản lý đa dạng sinh học ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Thái Nguyên nói riêng còn bộc lộ nhiều yếu kém, thể hiện ở chỗ: Cơ quan nhà nước quản lý đa dạng sinh học còn phân tán, chưa đủ mạnh; các quy định pháp luật bảo vệ đa đạng sinh học chưa hệ thống, thiếu đồng bộ, chưa được thực hiện nghiêm túc; sự tham gia của cộng đồng chưa được huy động đúng mức; quy hoạch đa dạng sinh học bền vững các cấp chưa được thực hiện hiệu quả; đầu tư cho công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học còn nhiều hạn chế; các hoạt động kiểm kê, quan trắc, các đề tài - dự án nghiên cứu khoa học đánh giá về đa dạng sinh học, bảo tồn gen các loài thực, động vật bản địa còn chưa đầy đủ và cập nhật... Chính vì vậy, nhiều đại biểu khẳng định sự cần thiết đối với việc lập dự án "Xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2015". Mục tiêu của kế hoạch này đến năm 2015 là bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học trên cạn, đa dạng sinh học nông nghiệp, các hệ sinh thái nước ngọt trên địa bàn tỉnh; sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, quản lý hệ sinh thái rừng bền vững để tiến tới chứng chỉ rừng/FSC và các dịch vụ hệ sinh thái ở một số cảnh quan điển hình; tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đa dạng sinh học cho các Sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh.

Thái Nguyên là tỉnh nằm trong vùng chuyển tiếp giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc với địa hình đa dạng, hệ thống sông ngòi dày, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp cho phát triển rừng, cây trồng và động vật hoang dã, nên đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh rất phong phú. Theo thống kê sơ bộ, hệ thực vật ở Thái Nguyên hiện có 1.635 loài, hệ động vật có 47 loài lưỡng cư, bò sát; 138 loài chim; 66 loài thú; 96 loài cá; 1.117 loài côn trùng và nhiều loài động vật không xương sống... Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh, đồng thời phục hồi được 80% hệ sinh thái tự nhiên đặc thù nhạy cảm đã bị phá hủy./.

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=493345&co_id=30085