Các trường hợp nhập cư trái phép từ Việt Nam vào Pháp đều liên quan đến mại dâm hoặc tội phạm.