Hội thảo 'Khoa học, đạo đức học và phát triển con người' tại Bình Định

Chiều 13/9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp Liên minh Nghị viện thế giới, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Bình Định, Viện nghiên cứu phát triển Pháp chi nhánh tại Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Khoa học, đạo đức học và phát triển con người'.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo tỉnh Bình Định và 200 nhà khoa học, chính trị gia, nhà quản lý trong nước và quốc tế.

Hội thảo “Khoa học, đạo đức học và phát triển con người” là hội thảo thứ 3 trong chuỗi hội thảo liên ngành “Vai trò khoa học và xã hội” được tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Việt Nam”. Đồng thời là hội thảo tiếp nối 2 hội thảo quốc tế “Khoa học cơ bản và xã hội” và “Khoa học để phát triển” đã được tổ chức vào năm 2016 và 2018 tại ICISE. Hoạt động này được ghi nhận là sự kiện châu lục tại châu Á trong khuôn khổ “Năm quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức quốc tế thảo luận về mối tương quan giữa khoa học và đạo đức, nền tảng cơ bản cho sự phát triển con người. Đồng thời, thảo luận về vai trò của khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng đối với sự phát triển bền vững của xã hội, trong đó yếu tố đạo đức và phát triển con người sẽ được nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, cùng với 7 bàn tròn giới thiệu vai trò của khoa học đạo đức trong các chủ đề, gồm: Y tế và thao tác trên thể sống; Môi trường và đa dạng sinh học; Phát triển bền vững và tài nguyên; Giáo dục khoa học, thử thách, cơ hội và đạo đức; Thông minh nhân tạo và Nâng cấp con người; Công nghệ mới nổi, công nghệ na-nô, công nghệ sinh học; Khoa học, hòa bình và giải trừ quân bị, và có 2 hội thảo bàn tròn đặc biệt.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Trong đó, một hội thảo bàn tròn đặc biệt với sự tham gia của các nhà khoa học, chính trị gia, thảo luận về cách thức các nghị viện có thể phát huy hiệu quả vai trò hoạch định chính sách của mình về việc sử dụng khoa học có đạo đức vì lợi ích xã hội và hòa bình, đặc biệt trong các giai đoạn khủng hoảng. Hội thảo bàn tròn đặc biệt thứ 2 đề cập đến mối quan hệ giữa khoa học và hoạch định chính sách trong thời kỳ đại dịch, với nội dung thảo luận chủ yếu về chất lượng và hiệu quả của các chính sách được các chính phủ áp dụng để bảo vệ người dân.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, để tạo nên sự gắn kết hài hòa giữa các nền tảng đạo đức, khoa học và phát triển ở Việt Nam cần khẳng định 3 yếu tố, gồm: đổi mới sáng tạo; phát triển nhanh và bền vững; lấy con người làm trung tâm. Trong đó, chú trọng phát triển con người toàn diện, bảo đảm an ninh con người, chăm lo sức khỏe, sự an toàn và môi trường sống tốt cho nhân dân. Đặc biệt, coi văn hóa, con người là sức mạnh nội sinh, nguồn lực và là động lực quan trọng nhất trong xây dựng và phát triển đất nước.

Thông qua Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn: Các nhà khoa học, chính trị gia, nhà quản lý trong nước và quốc tế sẽ thảo luận, xác định được đường biên “đạo đức” để tiến bộ khoa học thực sự vì con người, phù hợp với sự phát triển của xã hội và phục vụ nhu cầu của xã hội.

CÁT HÙNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoi-thao-khoa-hoc-dao-duc-hoc-va-phat-trien-con-nguoi-tai-binh-dinh-post715057.html