Hội thảo khoa học về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng kết Hội nghị Trung ương 5 khóa X trình Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chiều 15/7, tại Đà Nẵng, đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia 'Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn'.

Hội thảo nhằm làm rõ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Chủ trì Hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Đồng chủ trì có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu dự Hội thảo.

Ông Nguyễn Xuân Thắng chủ trì Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng chủ trì Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới là một nội dung rất quan trọng trong 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Văn kiện Đại hội XIII đã đề ra, là yêu cầu tất yếu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền; khắc phục tình trạng suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ông Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Ông Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Kết luận Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Trương Thị Mai ghi nhận 11 tham luận tâm huyết, sâu sắc xây dựng Đề án đồng thời chỉ đạo, gợi mở một số vấn đề cốt lõi, trọng tâm, trong đó có cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu tại Hội thảo.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu tại Hội thảo.

Theo bà Trương Thị Mai, phải có đội ngũ cán bộ tốt thì mới có đổi mới phương thức tốt. Cán bộ nào phong trào đó. Cán bộ tốt cộng với khuôn khổ đầy đủ thì đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị mới vận hành tốt, xây dựng củng cố được khối Đại đoàn kết toàn dân trong quá trình phát triển của đất nước. Ngoài MTTQ còn có 30 tổ chức quần chúng được Đảng giao nhiệm vụ tham gia đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, sẽ giúp Đề án vận hành thông suốt, phát huy hiệu quả cao trong thực tiễn.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Thanh Tùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hoi-thao-khoa-hoc-ve-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-5691431.html