Hội thảo khoa học về Nghệ thuật bài chòi

Gốc
Ngày 12-9, Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học về Nghệ thuật bài chòi. Tại Hội thảo có 15 tham luận của các nhà nghiên cứu văn hóa về Nghệ thuật bài chòi dân gian Việt Nam...

Ngày 12-9, Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học về Nghệ thuật bài chòi. Tại Hội thảo có 15 tham luận của các nhà nghiên cứu văn hóa về Nghệ thuật bài chòi dân gian Việt Nam về các nội dung chính: đặc điểm nghệ thuật bài chòi Khánh Hòa, thực trạng sân khấu kịch bài chòi hiện nay, đào tạo ngành sân khấu kịch bài chòi trên địa bàn tỉnh... Theo ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở VHTT, Sở đã khảo sát thống kê về bài chòi; đưa bài chòi vào liên hoan nghệ thuật quần chúng. Bên cạnh đó hỗ trợ các câu lạc bộ, nghệ nhân trong việc dạy bài chòi; làm phim tư liệu về di sản nghệ thuật bài chòi để tuyên truyền. Năm 2016, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã thực hiện chương trình Sân khấu học đường với bài chòi dân gian. Trong kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, ngành Giáo dục cũng sẽ đưa bài chòi vào giảng dạy.

Được biết, Khánh Hòa là 1 trong 9 tỉnh, thành phố ở khu vực duyên hải miền Trung (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa) tham gia xây dựng hồ sơ "Nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam" trình UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Vì vậy, việc tổ chức Hội thảo đã cung cấp thêm tư liệu, cơ sở khoa học để khẳng định nghệ thuật bài chòi dân gian Khánh Hòa là một trong những sáng tạo đặc sắc về văn hóa phi vật thể, cần có giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị một cách hiệu quả.

M.N

Tin nóng

Tin mới