Ngày 20/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức “Hội thảo khu vực NPO của Việt Nam và Khung pháp lý cho khu vực NPO”. Buổi hội thảo có sự tham gia của chuyên gia WB, NHNN, đại diện các bộ, ngành, cơ quan quản lý và các tổ chức phi lợi nhuận.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đào Quốc Tính, Phó Chánh Thanh tra, giám sát Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN cho rằng: Nhà nước và pháp luật Việt Nam luôn có các chính sách tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, hội, quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, gọi chung là các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) ra đời và phát triển. Việt Nam rất chú trọng trong việc đề ra chủ trương và chính sách về mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa dạng hóa, để tạo điều kiện cho các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGOs) nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được tiến hành có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực và phù hợp với luật pháp và tập quán Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã, đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy để tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động của các Tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Nhóm các nước Châu Á- Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (APG) từ năm 2007. Các thành viên APG có nghĩa vụ chung thực hiện 40+9 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Hội thảo khu vực NPO và khung pháp lý của Việt Nam được tổ chức nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về tính chất, hoạt động của khu vực NPO và các rủi ro mà khu vực này có thể gặp phải liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, cũng như cung cấp một khái niệm toàn diện về các khuyến nghị của FATF về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố, đặc biệt là khuyến nghị số 8 về hoạt động của các NPO. Trong chương trình hội thảo, các chuyên gia đào tạo đến từ WB, Ủy ban từ thiện Anh và xứ Wales sẽ trình bày đánh giá chung về lĩnh vực NPO tại Việt Nam; các đặc trưng và giá trị của lĩnh vực NPO; giám sát các hoạt động NPO; đối phó với tình trạng lạm dụng và sử dụng sai mục đích; tăng cường năng lực khu vực NPO và giảm nhẹ nguy cơ; các ưu tiên và khuyến nghị trong tương lai. MHN