Hội thảo “Liên kết đẩy mạnh hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội Vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Gốc
(VOH) -Ngày 27/5/2010, tại Trà Vinh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo “Liên kết đẩy mạnh hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội Vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Hội thảo nhằm liên kết các hoạt động KH&CN ttheo Chương trình hành động của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện nội dung thông báo kết luận số 234-TB/TƯ của Bộ chính trị ngày 01 tháng 4 năm 2009 về báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về KH&CN và nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH&CN từ nay đến năm 2020. Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe và trao đổi về 11 báo cáo, tham luận của các Sở KH&CN, các Viện nghiên cứu có những thành tựu và đóng góp quan trọng trong hoạt động KH&CN phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân nhấn mạnh: Để ĐBSCL phát triển bền vững về nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay, cần phải gắn phát triển kết cấu hạ tầng với phát triển KH&CN, chú trọng đúng mức việc phát triển nguồn nhân lực; tăng cường liên kết chặt chẽ “bốn nhà” (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp), đa dang hóa ngành nghề, khắc phục tình trạng “được mùa mất giá”, “được giá mất mùa” do thiếu quy hoạch đúng đắn…Bộ KH&CN đề nghị các đại biểu dự Hội thảo đưa ra các phân tích, các khuyến nghị, để Bộ KH&CN cùng với các Bộ, Ngành tham mưu cho Chính phủ ban hành những cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững ở ĐBSCL. HN

Tin nóng

Tin mới