Sáng ngày 26/3/2009, tại Tòa nhà Petrosetco, thành phố Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo “Quảng Ngãi gắn với phát triển du lịch các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên”. Chi tiết