Từ ngày 9 đến 11-4, tại Quảng Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Hội Toán học Việt Nam, Hội Giảng dạy Toán học phổ thông phối hợp Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN, Dự án phát triển giáo dục THCS II tổ chức Hội thảo quốc gia về giáo dục toán học ở trường phổ thông.

Mục đích Hội thảo nhằm tổng kết thành tựu nghiên cứu lý luận, thực tiễn giảng dạy toán học phổ thông, đào tạo giáo viên toán trong những năm đầu của thế kỷ 21. Từ đó kiến nghị phương hướng phát triển giáo dục toán học phổ thông ở Việt Nam trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toán học phổ thông, chuẩn bị tốt cho việc xây dựng chương trình toán giai đoạn sau năm 2015. Năm vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận là: Chương trình và sách giáo khoa môn toán cho trường phổ thông; phương pháp và phương tiện dạy học; đánh giá kết quả học tập; nghiên cứu giáo dục toán học; đào tạo giáo viên toán cho các trường phổ thông.