Sáng nay, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ủy ban UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học Quốc tế: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại, nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Việt Nam.

Tín ngưỡng thờ Hùng Vương có từ hàng nghìn năm nay. (Ảnh: báo Phú Thọ) Phát biểu chào mừng của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, Viện Nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban UNESCO Việt Nam đều khẳng định: Thờ cúng tổ tiên là một tập tục truyền thống có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Ý thức “có tổ, có tông” của con người được bảo tồn trong cõi tâm linh và được lưu truyền từ thế này sang thế hệ khác, dù họ sống trên đất Mẹ hay mưu sinh, lập nghiệp trên đất khách quê người. Trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt Nam, thì tín ngưỡng thờ Hùng Vương có vị trí đặc biệt quan trọng, làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, bởi đã từ lâu, Hùng Vương được coi là thủy tổ của người Việt, là biểu tượng tinh thần, tạo nên sức mạnh cố kết cộng đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, việc nghiên cứu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại, trong đó có tín ngưỡng thờ Hùng Vương là việc làm cần thiết nhằm góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch bày tỏ mong muốn: Tại hội thảo này, các nhà khoa học trong nước và quốc tế sẽ có những tham luận, báo cáo khoa học thiết thực, sâu sắc về nghiên cứu tín ngưỡng thờ Hùng Vương với các chuyên đề: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam, tập tục, nghi lễ; tín ngưỡng thờ Hùng Vương - sự hình thành phát triển và giá trị văn hóa, sự biến đổi tín ngưỡng Hùng Vương trong xã hội đương đại; bảo tồn và phát huy tín ngưỡng Hùng Vương trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa. Tác giả : Hồng Khanh - Thanh Sơn Ý kiến bạn đọc (0)