Hội thảo Tự sự học lần thứ II

Gốc
NDĐT - Sau bảy năm kể từ Hội thảo Tự sự học lần thứ nhất, từ sự nảy sinh của một số vấn đề văn học mới, từ nhu cầu nghiên cứu lý luận - thực tiễn mà Tự sự học đã ngày càng chứng tỏ tính hữu dụng của nó đối với văn học, Khoa Ngữ văn Trường ĐHSP Hà Nội hôm nay tổ chức Hội thảo Tự sự học lần II.

Tin nóng

Tin mới