Hội thảo về công nghiệp phụ trợ cho ngành đóng tàu

Ngày 12/3, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã tổ chức Hội thảo công nghiệp phụ trợ cho ngành đóng tàu Việt Nam tại Trung Tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240018/Default.aspx