Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội thảo về công tác tài chính chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 25/11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo về cơ chế quản lý và công tác tài chính chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2011 - 2015 do Ban Chỉ đạo Chương trình Nông thôn miền núi thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: K.D)

(ĐCSVN)

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe hướng dẫn và thảo luận về cơ chế quản lý chương trình nông thôn miền núi, quy trình đề xuất dự án thuộc chương trình, hướng dẫn quản lý tài chính của chương trình, các văn bản quy phạm pháp luật về phân bổ, thực hiện dự toán, chế độ kế toán, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước áp dụng cho các dự án thuộc chương trình, hướng dẫn thực hiện các quy định về mua sắm để thực hiện các dự án, quản lý và sử dụng tài sản hình thành trong quá trình thực hiện dự án, một số vấn đề thực tế trong quản lý tài chính và công tác thanh quyết toán kinh phí…

Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 - 2010” bao gồm 288 dự án thực hiện trên địa bàn 60 tỉnh, thành phố đã triển khai với tổng kinh phí là 743.917 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương chiếm 39,7% và huy động từ dân, doanh nghiệp, ngân sách địa phương chiếm 60,3%.

Sau 5 năm triển khai, các dự án thuộc chương trình đã giúp các địa phương giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội có tầm quan trọng như nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, có tiềm năng về thị trường và phát huy lợi thế của từng vùng, hỗ trợ doanh nghiệp hiện có ở nông thôn đổi mới công nghệ hoặc hỗ trợ hình thành các ngành nghề mới nhằm phát huy lợi thế về ngành nghề truyền thống. Bên cạnh đó, các dự án còn góp phần tạo ra công ăn việc làm và nâng cao thu nhập của người dân địa phương, nâng cao ý thức của người dân trong việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống

Ban chỉ đạo cũng cho biết, trong giai đoạn từ nay đến 2015 sẽ tập trung hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi với với 89 dự án ở nhóm Trung ương và 80 dự án nhóm ủy quyền địa phương.

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=492623&co_id=30065