Hội thảo về đổi mới tổ chức các cơ quan điều tra hình sự, viện kiểm sát và tòa án nhân dân

Gốc
QĐND Online – Ngày 5-8, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy Ban Tư pháp của Quốc Hội phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo đổi mới tổ chức các cơ quan điều tra hình sự, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân theo tinh thần cải cách tư pháp.

Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo là dịp các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia tư pháp trong nước và quốc tế phân tích, đánh giá sâu sắc về lý luận, tình hình hoạt động của các cơ quan điều tra hình sự, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân theo tinh thần cải cách tư pháp; lắng nghe nhiều ý kiến tham luận trình bày về những khó khăn, thuận lợi, vướng mắc trong quá trình hoạt động của tổ chức; những vấn đề về lý luận và thực tiễn và yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp; về xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiễm điều tra viên; tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra…

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị, chiến lược cải cách tư pháp đã đạt được những kết quả quan trọng như: Tăng thẩm quyền cho tòa án nhân dân cấp huyện, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; đề cao vai trò của luật sư trong tố tụng; việc thực hiện các thủ tục tố tụng ngày một tốt hơn, hạn chế được tình trạng điều tra, truy tố, xét xử oan, sai hay bỏ lọt tội phạm….

Tin, ảnh: TÙNG LÂM

Tin nóng

Tin mới