Hội thảo về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phòng, chống tội phạm

Gốc
Tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) và Viện Kinh tế học Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) vừa phối hợp tổ chức hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phòng, chống tội phạm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở Việt Nam".

Tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) và Viện Kinh tế học Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) vừa phối hợp tổ chức hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phòng, chống tội phạm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở Việt Nam".

Các tham luận, ý kiến tại hội thảo tập trung phân tích những hạn chế, đưa ra các giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến các lĩnh vực như: An ninh trật tự trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, hợp tác công tư; các vấn đề liên quan đến tình trạng trốn, lậu thuế, gian lận thương mại, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các vấn đề về sự phát triển kinh tế tri thức, phát triển thương mại điện tử; những bài học kinh nghiệm và tình hình đấu tranh thực tế của công tác phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao tại địa bàn các tỉnh, thành phố phía nam...

Tin nóng

Tin mới