Để phát triển theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa ngành công nghiệp vật liệu xây dựng VN, cần có quy hoạch, tầm nhìn dài hạn bài bản.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam nhấn mạnh, để phát triển theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, cần có quy hoạch, tầm nhìn dài hạn bài bản; xây dựng hướng phát triển công nghệ, thiết bị để tiết kiệm nhiên liệu, hướng tới những sản phẩm ít hay không dùng nhiên liệu. Phát biểu tại Hội thảo quốc tế công nghiệp hóa-hiện đại hóa ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, diễn ra tại Hà Nội, ngày 21/10, Thứ trưởng cũng cho rằng thời gian qua ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu trong nước và từng bước hòa nhập với thế giới; một số sản phẩm đã ghi được dấu ấn trên bản đồ vật liệu xây dựng thế giới như: gạch, ximăng. Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng đã tận dụng được nguồn tài nguyên của Việt Nam và cập nhật được những tiến bộ trên thế giới; sản phẩm vật liệu xây dựng của Việt Nam đã xuất khẩu sang một nước châu Âu, Nhật Bản, Mỹ... Tuy nhiên, để phát triển ngành vật liệu xây dựng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần phải có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bộ, ban, ngành. Theo Chủ tịch Hội vật liệu xây dựng Việt Nam Trần Văn Huynh, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng là phấn đấu cơ bản hoàn thành quá trình công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và hướng đến năm 2030 đạt trình độ là ngành công nghiệp hiện đại, công nghiệp xanh hàng đầu với các nước trong khu vực và thế giới. Để đạt được mục tiêu, ngành vật liệu xây dựng cần hiện đại hóa ngành khai thác chế biến nguyên liệu để nâng cao trình độ công nghệ sản xuất; sử dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất để giảm tiêu hao năng lượng, nguyên liệu; đầu tư chiều sâu các cơ sở hiện có theo hướng hiện đại hóa để sản phẩm có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, phù hợp với kiến trúc hiện đại. Ông Aidan Lynam, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn ximăng Holcim Việt Nam cho rằng, để hiện đại hóa ngành công nghiệp vật liệu xây dựng phải có một lộ trình bền vững, có sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố kinh tế, trách nhiệm xã hội và tác động tối thiểu tới môi trường./. (TTXVN/Vietnam+)