Hội thảo về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả

Gốc
Hội thảo “Sở hữu trí tuệ và quyền tác giả” do Trung tâm Văn hóa Pháp tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 24/11 tới tại Hà Nội với sự tham dự của các chuyên gia luật và chuyên gia về quyền tác giả trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật.

Tại hội thảo, các chuyên gia luật và các nhà xuất bản sẽ thảo luận về những thách thức hiện nay của pháp luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và trên thế giới. Hội thảo cũng tập trung giới thiệu những nguyên tắc cơ bản về quyền tác giả và phân tích về các phương thức áp dụng các nguyên tắc về bảo hộ quyền tác giả trong nước và trên thế giới.

Các đại biểu tham dự sẽ tập trung thảo luận các vấn đề chính như: Cái nhìn tổng quan về pháp luật trong nước và quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Việt Nam; quan điểm về bảo vệ các tác phẩm văn học và nghệ thuật tại Việt Nam; quan điểm về quyền tác giả của các nhà xuất bản tại Việt Nam; những thách thức hiện tại của công tác bảo vệ quyền tác giả tại Việt Nam; các chương trình hợp tác hiện có ở Việt Nam về vấn để bảo vệ về quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi thế giới.

Hội thảo có sự góp mặt của ông Jean - Sylvestre Bergé, giảng viên Khoa Luật, Đại học Jean Moulin - Lyon III, thành viên Nhóm Nghiên cứu Pháp luật Quốc tế, châu Âu và luật so sánh và bà Lê Thị Thu Hà, giảng viên Luật Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học Ngoại thương.

Chương Nguyễn

Tin nóng

Tin mới