Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội thi tay nghề quốc gia: Số lượng thí sinh tăng cao!

Gốc

Hanoinet - So với năm 2006, HT năm nay có số đơn vị tham gia tăng từ 35 đoàn lên 45 đoàn; số lượng nghề tăng từ 12 nghề lên 19 nghề; số lượng thí sinh tăng từ 245 người lên 347 người.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=78291