Hội tụ Nữ doanh nhân Duyên hải phía Bắc 2019: Nơi chia sẻ khó khăn, hợp tác cùng phát triển

Gốc
Đó là chia sẻ của khách mời tới tham dự chương trình 'Hội tụ Nữ doanh nhân Duyên hải phía Bắc năm 2019' do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

Quý vị có thông tin phù hợp với chuyên mục xin gửi về:
Email: media@dddn.com.vn

Đinh Thanh - Hoàng Hưng - Lê Linh