Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai (HOM) vừa công bố Công ty tiếp nhận và tham gia góp vốn đầu tư thực hiện dự án Khu Đô thị Vicem tại thành phố Vinh. Theo đó, HOM góp 45% tổng vốn đầu tư, tương đương 810 tỉ đồng.

Dự án nằm trên khu đất tại thành phố Vinh, nằm 2 bên đường quy hoạch Vinh - Cửa Lò với quy mô diện tích dự kiến là 120 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án là 1.800 tỉ đồng.