Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hôm nay (26/7), Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 tuyên thệ nhậm chức

Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước và Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Tiếp theo chương trình của Kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XV, ngày 26/7 Quốc hội sẽ dành thời gian để thực hiện công tác nhân sự. Cụ thể, buổi sáng UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi thông qua danh sách, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống điện tử. Lúc 8h40 sáng nay, Tân Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuối phiên làm việc buổi sáng, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự trên.

Tại phiên làm việc buổi chiều 26/7, UBTVQH sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính Phủ; báo cáo việc giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi thực hiện các bước trên, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ đồng thời tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức điện tử. Khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Lúc 14h40, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 tuyên thệ nhậm chức.

Sau khi thực hiện xong nghi thức trên, Quốc hội sẽ tiến hành các thủ tục để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Lúc 16h10, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ nhậm chức.

Cuối phiên làm việc buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình báo cáo thẩm tra cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Trước khi kết thúc ngày làm việc, từ 16h55, Quốc hội thảo luận tại đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Lê Bảo - Hoàng Lê

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hom-nay-26-7-chu-tich-nuoc-thu-tuong-chinh-phu-nhiem-ky-2021-2026-tuyen-the-nham-chuc-n198235.html