(Cadn.com.vn) - Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, theo dự kiến ngày hôm nay 27-7 Bộ sẽ công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015. Trước đó, ngày 25-7, Bộ GD&ĐT đã công bố một phổ điểm thể hiện chi tiết hơn của kỳ thi THPT Quốc gia. Các thí sinh có thể xem phổ điểm để thấy vị trí của mình, so sánh với những người khác và có lựa chọn thích hợp khi xét tuyển. Bộ lưu ý, trong đợt xét tuyển Đại học 2015, thí sinh cần lưu ý những điều sau để đăng ký xét tuyển có hiệu quả: Sau khi có kết quả thi, mỗi thí sinh có đăng ký thi với mục đích xét tuyển sinh ĐH, CĐ được cấp 4 Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường ĐH chủ trì cụm thi. Thí sinh (TS) chỉ được sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I để đăng ký vào 1 trường ĐH hoặc CĐ. Mỗi trường TS được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Trong thời hạn 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, nếu cần TS có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác. TS đã trúng tuyển nguyện vọng I không được đăng ký ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Nếu không trúng tuyển vào ĐH, CĐ ở lần xét tuyển nguyện vọng I, TS có thể dùng đồng thời 3 Giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng ký tối đa vào 3 trường; trong mỗi trường, TS được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.

(Cadn.com.vn) - Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, theo dự kiến ngày hôm nay 27-7 Bộ sẽ công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015. Trước đó, ngày 25-7, Bộ GD&ĐT đã công bố một phổ điểm thể hiện chi tiết hơn của kỳ thi THPT Quốc gia. Các thí sinh có thể xem phổ điểm để thấy vị trí của mình, so sánh với những người khác và có lựa chọn thích hợp khi xét tuyển. Bộ lưu ý, trong đợt xét tuyển Đại học 2015, thí sinh cần lưu ý những điều sau để đăng ký xét tuyển có hiệu quả: Sau khi có kết quả thi, mỗi thí sinh có đăng ký thi với mục đích xét tuyển sinh ĐH, CĐ được cấp 4 Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường ĐH chủ trì cụm thi. Thí sinh (TS) chỉ được sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I để đăng ký vào 1 trường ĐH hoặc CĐ. Mỗi trường TS được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Trong thời hạn 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, nếu cần TS có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác. TS đã trúng tuyển nguyện vọng I không được đăng ký ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Nếu không trúng tuyển vào ĐH, CĐ ở lần xét tuyển nguyện vọng I, TS có thể dùng đồng thời 3 Giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng ký tối đa vào 3 trường; trong mỗi trường, TS được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.

Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, TS không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển, TS mới được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển đợt tiếp theo.

G.D