Ngày 5.3, ông Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - khẳng định việc tháo dỡ cầu treo Chu Va 6 bị sự cố đứt ốc neo, nghiêng một bên cầu được tiến hành đúng quy trình, quy định.

Cụ thể, các cơ quan chức năng là Bộ GTVT, Công an tỉnh Lai Châu, chủ đầu tư - UBND huyện Tam Đường đã tiến hành các công tác ghi lại hình ảnh, lập hồ sơ hiện trường, giám định hiện trường, thu giữ hiện vật để giám định. Việc tháo dỡ cầu treo được thực hiện theo đề nghị của Bộ GTVT nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Việc tháo dỡ cầu treo dân sinh Chu Va 6 đã được chủ đầu tư là UBND huyện Tam Đường thực hiện ngày 5.3.

Theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, việc phá dỡ, thu dọn hiện trường sự cố phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, phải đáp ứng các yêu cầu sau: Được thực hiện theo phương án đảm bảo an toàn an toàn cho người, tài sản và các công trình lân cận; hiện trường sự cố phải được các bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố trước khi phá dỡ, thu dọn.

Minh Phong